Aanmelden lidmaatschap
Uw gegevens
Adresgegevens:
Contactgegevens:
Bankgegevens:
De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig.
Voormalig of huidige vereniging

Bent u al eerder lid geweest of bent u nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.