Het bestuur bestaat (momenteel) uit:

  • Voorzitter Hocein S’Touti
  • Secretaris Vincent Diepstraten
  • Penningmeester Fatiha Imoula
  • Bestuurslid Vrijwilligersbeleid en Kader Rahma El Hannoufi
  • Bestuurslid Technische zaken (vacature)

Het bestuur geeft richting aan de club en is door de leden benoemd. Tijdens de oprichting is bovenstaand bestuur samengesteld maar wij zoeken aanvullende leden voor het bestuur om dit verder te versterken en uit te bouwen. Heb jij interesse in een bestuurlijke functie en wil jij mee bouwen aan deze club dan nodigen wij je uit te reageren via ons contactformulier. Op de ledenvergadering op 22 mei 2022 zullen we het nieuwe bestuur vorm geven.