Wie zijn wij

S.V. Utrecht United is opgericht in mei 2021. Sportpark Papendorp is gelegen in Papendorp en een belangrijke sportvoorziening voor de bewoners van de omliggende wijken (o.a. Kanaleneiland, Leeuwesteijn en na de ontwikkeling van de nog te bouwen wijk Groenewoud). Het sportpark is eigendom van de gemeente Utrecht en was voorheen thuisbasis van voetbalvereniging SVA Papendorp (voorheen Magreb ’90). Door verschillende ontwikkelingen is het gebruik door SVA Papendorp gestopt en is het sportpark beschikbaar.

Utrecht United is een jonge vereniging, gehuisvest in een gebied waar veel verschillende culturen wonen en waar met name het aandeel Nederlanders met een migratieachtergrond zeer groot is. Onze vereniging laat een goede afspiegeling van de multiculturele samenleving zien en onze club wil een centrale positie innemen.

Ondanks vele succesverhalen zien we regelmatig jongeren in de knel komen of onvoldoende aansluiting krijgen bij de rest van de maatschappij. De vraag of het een taak van een sportvereniging is om kinderen met een problematische achtergrond een rooskleurige toekomst te bieden is hierbij niet relevant. Feit is wel dat Sportvereniging Utrecht United de keuze heeft gemaakt om zich maatschappelijk in te zetten.

SV Utrecht United wil dat sporten loont: Er zijn verschillende voorbeelden bekend van probleemwijken in Nederland, waarbij jongeren door middel van sport op het goede pad worden gehouden. Een voorbeeld hiervan is een project in een wijk in Nijmegen die vergelijkbaar is met Kanaleneiland. Said Achouitar ziet hoe zijn wijk Heseveld kapotgaat door overlast veroorzakende jongeren. Winkeliers klagen over diefstal, ruiten van bushaltes worden ingeslagen en de politie moet meerdere malen ingrijpen. Achouitar wil de jongeren een zinvolle tijdsbesteding geven en ze dan tevens aanspreken op hun gedrag. Zo wil hij voorkomen dat de jongeren op het verkeerde pad komen. Hij start een project waarbij jongens kunnen zaalvoetballen. Tijdens die activiteiten spreekt hij de jongens individueel. Hij bepreekt hun thuissituatie, bekijkt hun schoolresultaten en helpt ze met het omgaan van hun problemen. Daarnaast is Achouitar streng en duidelijk. Slecht gedrag betekent het einde van de zaalvoetbalclinics, dit willen deze jongeren natuurlijk niet. Dit project is een groot succes geworden.

Achouitar is zelfs bij premier Rutte uitgenodigd om zijn project toe te lichten. Het project wordt inmiddels in meerdere gemeentes uitgevoerd.

Om de jongeren uit de wijk Kanaleneiland die in de problemen dreigen te komen een helpende hand te bieden is vanuit de SV Utrecht United het initiatief genomen om het project: FC Kanaleneiland op te richten.

Doel van het project

Het project FC Kanaleneiland heeft als doel de maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid van jongeren in een achterstandsituatie te stimuleren door met sportieve en onderwijsactiviteiten deze jeugd actief te betrekken bij deze samenleving.

FC Kanaleneiland is het samenbrengen van kinderen, hun ouders en anderen (begeleiders en vrijwilligers) vanuit verschillende wijken en/of stadsdelen in Utrecht om verbinding, verdraagzaamheid en begrip te bevorderen. Het middel is een jaarlijks, eendaags voetbaltoernooi opgevolgd met een doorlopende ontmoeting (maandelijks) gedurende het voetbalseizoen.

Meer informatie volgt snel.